Arkistot kuukauden mukaan: marraskuu 2014

Suomen Erätaito ry:n jäsenyydestä

Saamme paljon kysymyksiä siitä, voiko Suomen Erätaito ry:n jäseneksi liittyä. Seuraavassa avattuna yhdistyksemme toiminnan perusteita jäsenyyksien osalta.

Ote yhdistyksen päätoimialueiden kuvauksesta:

Suomen Erätaito ry:n tavoitteena on toimia mahdollisimman joustavana linkkinä maassamme jo toimivien arvokkaiden ja osaavien organisaatioiden välillä, sekä pyrkiä ohjaamaan ja opastamaan koko ulkoilu- ja eräelämän kenttää kohti yhteistä arvokasta päämäärää – erätaitojen ja retkeilykulttuurin säilyttämistä.

Yksi yhdistyksen tärkeimpiä toimialueita on eri organisaatioiden välinen toiminta ja sen tukeminen. Tässä toiminnassa yhdistys näkee tärkeäksi jokaisen jo olemassa olevan yhteisön tukemisen – eikä siksi haluakaan itse järjestäytyä uudeksi henkilöjäseniä kerääväksi yhdistykseksi muiden rinnalle.

Lue lisää