Perinteiden ja kehityksen symbioosi

On tärkeää ymmärtää miksi oman maamme retkeilykulttuuri ja osin myös välineistö ovat saaneet omia erityispiirteitään. Tutkimalla omaa historiaamme sekä yhdistämällä se tämän päivän tietotaitoon nuo menneiden sukupolvien oivallukset entisestään syvenevät. Siksi perinteen tiedostaminen ja vanhojen erätaitojen ylläpitäminen usein vievät myös kehitystä eteenpäin.

Perinteiden jatkumo

Perinteet eivät ole syntyneet tyhjästä – usein tietyille toimintatavoille on löydettävissä vuosisatojen aikana kehittyneet vahvat perusteet, jotka juontuvat ympäröivistä luonnonoloista, sekä myös käytössä olevista tekniikoista ja materiaaleista. Perinteen ”ikääntyessä” sen alkusyyt kuitenkin helposti unohtuvat, ja tilalle etsitään uusia toimintamalleja. Näin tapahtuu helposti myös monille oman maamme retkeily- ja erätaitoperinteille, jollei niiden alkuperäistä arvoa tiedosteta.

Nykymaailmaan istutettuna vanhat tottumukset tai välineet saavat ympärilleen myös uuden teknologian ja saattavat siksikin vaikuttaa jälkeenjääneiltä. Silloin on paikallaan miettiä mikä perinteisissä tavoissa ja välineissä on ollut oleellisena ideana – mihin tarpeeseen ne ovat olleet vastaus ja missä oloissa. Voisimmeko kuitenkin oppia ja oivaltaa jotain esi-isiemme tai menneiden sukupolvien tavoista ja innovatiivisuudesta – yhdistäen sen nyt entistä paremmin oman aikamme teknisiin saavutuksiin – tai tämän päivän tarpeisiimme?

Tässä valossa perinteiden ylläpitämisellä voidaankin nähdä uutta luova merkitys: Tietoisuus vanhoista retkeilytaidoistamme yhdistettynä tänä päivänä meitä ympäröivään maailmaan voi tuottaa onnistuneita uusia oivalluksia.

Oleellista tuolle kehitystyölle on koko ajan tiedostaa suomalaisen luonnon erityisyys sekä myös niistä juontuvat omintakeiset retkeilytapamme. Kun tunnistamme omat ominaispiirteemme, voimme käyttää niitä hyödyksi myös kertoessamme tai esitellessämme suomalaisia erätaitoja muulle retkeilevälle maailmalle.

Suomen Erätaito ry ei halua korostaa perinteen ylläpidon merkitystä pelkän menneen historiamme vuoksi, vaan ollaksemme osa sitä historiaa – rakentaaksemme eteenpäin omaa osaamme suomalaisesta kansanperinteestä.

Kotimaisten toimijoiden esiinnostaminen tärkeää

Lähelle on usein vaikea nähdä. Niin myös ulkoilualalla – helpompi on ottaa vastaan maailmalta tarjottavia uusia vaikutteita kuin katsoa omaa retkeilykulttuuriamme ulkopuolisen silmin, etsien sen ominaispiirteitä.

Suomalaisia tuotteita valmistetaan vielä – jopa kotimaassa – ja moni näistä yrityksistä pärjää juuri omintakeisilla näihin oloihin kehitetyillä tuotteilla, joita ei suurilta markkinoilta edes löydy. Myös suomalaisia erätaitoja ylläpitäviä yhdistyksiä, yhteisöjä ja palveluntarjoajia toimii maassamme useita, mutta pieninä toimijoina kokonaisen erätaitoperinteen esiinnostamista ei voi olettaakaan vain heidän tehtäväkseen.

Suomen Erätaito ry:n roolina on nostaa näitä perinteen ylläpitäjiä ja rakentajia paremmin myös kuluttajien tietoisuuteen. Maassamme on paljon mielenkiintoista erätaito-osaamista. Näyttämällä sen historialliset juuret ja paketoimalla se selkeämmin nykyaikaiseksi kokonaisuudeksi, erätaitokulttuurimme saa jälleen hyvin ansaitsemansa huomion – sekä kotimaassa että halutessamme myös ulkomailla.

Esimerkki: Risuralli ja risukeittimet vanhan ja uuden yhdistäjinä

Kun ihmiset on saatu ulos, on myös tarjottava onnistuneita luontokokemuksia. Suomen Erätaito ry:n hallinnoima Risuralli-tapahtumakonsepti on myös yksi esimerkki siitä miten perinteisestä tehdään uudelleen mielenkiintoista.

Perinteiseen tulilla istumiseen on tuotu nyky-yhteisöllisyyden elementtejä: Ulkoilun harrastajat kokoontuvat konkreettisesti samoille tulille, yhteisen aiheen pariin – mutta pitävät yllä keskustelua myös tapahtumien ulkopuolella sosiaalisessa mediassa. Samoin myös konkreettiset perinteet saavat Risurallissa uuden päivityksen, kun perinteinen nuotio vaihtuu risukeittimiksi ja puupolttimiksi. Tulet on ”keksitty uudestaan” liittämällä niihin nykytekniikkaa ja uusia oivalluksia.

Silti tämänkin tapahtuman perusidea ja viehätysvoima ovat ikiaikaisia: tuleentuijottamista oman yhteisön keskellä.

Uusia tapoja ajatella

Suomen Erätaito ry pyrkii herättämään uusia ajatusmalleja perinteisten erätaitojen ympärille. Yhtä tärkeää kuin keskustelun herättäminen sosiaalisessa mediassa ovat siis myös tapahtumat, joissa uusia ja vanhoja oivalluksia esitellään ihmisille konkreettisesti, aidoissa olosuhteissa. Aidot luontokokemukset maistuvat jälleen virtuaalimaailman turruttamille aisteillemme.

Ei myöskään sovi väheksyä yhteisöllisyyden ohessa nousevan tee-se-itse -hengen merkitystä ja arvoa monipuoliselle innovatiivisuudelle. Monet omien perinteisten retkeilyvälineidensä ”tuunaajat” ovat korvaamattoman arvokkaita uusien ideoiden kehittäjiä ja toteuttajia.

Kun tuotteiden käyttäjät, kehittäjät ja toteuttajat vielä saatetaan riittävän lähelle toisiaan, voi syntyä täysin uusia tuotteita, palveluja tai ajatusmalleja – tai kuten risukeitinten ja perinteisen suomalaisen kodan tapauksessa, jopa uusia retkeilytapoja.


Artikkeleja tästä aiheesta:
Risuralli – risukeittimien kehitysvaikutus