Retkeilytaitoihin liittyvä nuoriso- ja perhetyö

Lapsiin ja nuoriin kohdentuva erä- ja retkeilytaitojen esittely sekä mieleenpainuvien konkreettisten luontokokemusten tarjoaminen näille uusille sukupolville ovat Suomen Erätaito ry:ssä ehdottomasti yksi tärkeimmiksi koettuja toiminnan alueita.  Koska toimintamme päätavoite on suomalaisten eräperinteiden ylläpito, nuoriin panostetuilla voimavaroilla rakennamme koko eräkulttuurimme jatkuvuutta ja tulevaisuutta – toivon mukaan työmme saa jatkoa ja heistä löytyvät myös seuraavat sukupolvet yhdistyksemme riveihin.

Lapsiin, nuorisoon ja perheisiin kohdentuva yhdistyksen toiminta hakee alkuvaiheessa vielä erilaisia muotojaan. Siksi tämän osion sisältö muotoillaan lopullisesti vasta kun olemme riittävästi kartoittaneet ja kuunnelleet tämän kentän tarpeita ja yhteistyön mahdollisuuksia.