Risuralli on Suomen Erätaito ry:n omistama ja hallinnoima tapahtumakonsepti, jonka puitteissa ulkoilun ja retkeilyn aihepiireistä kiinnostuneet erilaiset toimijat voivat järjestää haluamallaan tavalla retkeilyaiheisen kokoontumisen.

Mitään järjestäjää kahlitsevaa byrokratiaa ei kuitenkaan tarvitse pelätä, vaan Suomen Erätaito ry:n rooli on enemmän opastaa, antaa valmiita työkaluja esim. tiedottamiseen sekä tarjota vahvaa retkeilyalan toimijoiden yhteistyöverkkoa tuomaan väriä tapahtumiin.

Jokainen järjestäjä voi siis tehdä tapahtumasta omannäköisensä. Tietyt perusperiaatteet kuitenkin ovat olemassa, ja niitä valvoo Suomen Erätaito ry:n asettama tapahtumatoimikunta. Tapahtumasta kiinnostuneita järjestäjiä pyydetään siksi ottamaan yhteyttä Suomen Erätaito ry:n työryhmään.

Risukeittimien kokoontumisajoista se alkoi

Risurallin alkuperäinen idea on ollut koota tee-se-itse -henkisiä retkeilyn harrastajia yhteen, mahdollisuutenaan esitellä ja tutustua erilaisiin risukeittimiin ja puupolttimiin. Tämä idea Risukeittimien kokoontumisajoista pidetään edelleen tapahtuman keskeisenä sisältönä, mutta idean annetaan kasvaa varsin vapaasti myös järjestävien tahojen intressien mukaan laajemman Risuralli -tapahtumanimikkeen alla.

Vaikka tapahtuman lähtökohtana ovatkin olleet risukeittimet, tapahtumien sisältöön kuuluvat oleellisesti myös monet muut suomalaisten retkeilykulttuurille tyypilliset piirteet. Suomalaista retkeilyä leimaavat yleisesti metsäinen luonto, voimakkaat vuodenajat sekä niiden kanssa selviytyminen. Siksi myös tulentekotaidot ja erilaiset avotulimajoitteet kuuluvat tiiviisti perinteeseemme, ja ne kaikki tulevat usein voimakkaasti esille myös Risuralli-tapahtumissa.

Tapahtumiin ovat tervetulleita myös tiiviisti aiheeseen liittyvien tuotteiden edustajat ja myyjät, jolloin tee-se-itse -henki saa perspektiiviä myös siitä mitä markkinoilla jo on tarjolla.

Toisaalta Risuralli-tapahtuma voi olla myös puhtaasti kokoontumishenkinen yhteinen retkitapahtuma, ilman kaupallista edustusta – tai jopa virtuaalinen kokoontuminen ympäri maata, sosiaalisen median välityksellä.

Aktiivista yhdessäoloa tiedonjanoisille

Suomen Erätaito ry ei missään nimessä halua olla rajoittamassa tapahtumien järjestäjiä tai uusien ideoiden syntymistä, vaan yhdistys näkee arvokkaaksi itse tapahtumamuodon vakiinnuttamisen maassamme. Risuralli tapahtumatyyppinä yhdistää uudella tavalla puhtaan ulkoilutapahtuman yhteisen kokoontumisen muodossa, sekä mahdollisuuden jakaa ja löytää tietoa sekä vanhasta että uudesta retkeilykulttuurista maassamme.

Perinteisistä erämessuista poiketen tapahtuman luonne on huomattavan aktiivinen, sillä risurallissa kuka tahansa voi olla ”esittelijänä”. Tämä omien sekä teollisten tuotteiden todellisen käytön esittely tuo tapahtumamuotoon sellaisen omintakeisen leiman, joka kiinnostaa sekä tapahtuman vieraita että myyjäpuolen edustajia. Risurallissa käyttäjän, myyjän ja esittelijän roolit sekoittuvat – kaikki ovat enemmän samalla viivalla, koska tietoa ja kokemuksia jaetaan parhaassa tapauksessa kaikkiin suuntiin.

Risukeittimet esimerkkinä retkeilyn kehittymiselle

Perinteisten tapojen vaaliminen ja uudelleen lämmittäminen voivat joskus olla kokonaan uuden ilmiön alku. Risukeittimet ja niiden ympärille rakentuvat retkeilymuodot edustavat monessa tilanteessa sekä uusien materiaalien, kehittyvän tekniikan että perinteisen nuotiokulttuurin yhdistymistä – ja ovat siksi erittäin arvokas ja kiinnostava esimerkki siitä miten retkeilykulttuuri maassamme edelleen kasvaa ja kehittyy.

Risukeittimet ovat vain yksi tuotetyyppi, jossa tämänkaltainen perinteitä esiin nostava ilmiö on nähtävissä.  Itse risukeittimet sekä niiden käytön kasvu ovat automaattisesti lisänneet myös suomalaisille perinteisen majoitteen, kodan kiinnostavuutta. Yhden uuden tuotteen kehittyminen voi siis tuoda uusia ominaisuuksia myös olemassa oleviin – ja sen seurauksena  voidaan nyt alkaa puhua kotaretkeilystä jo omana koko ajan kehittyvänä retkeilymuotonaan.

Koko ajan kasvavan kokemuksen myötä myös yleisesti risukeittimiksi miellettyjen laitteiden piiristä alkaa eriytyä omia tuotetyyppejään. Puupolttimet voidaan jo nyt luokitella omaksi kokonaisuudekseen, lähinnä erilaisen polttoaineen sekä keittimistä eroavan käyttötarkoituksen vuoksi.

Oikeaan aikaan osunut yhden uuden tuotetyypin ilmaantuminen retkeilyvälinekenttään voi siis saada aikaan todella monisyisiä kehityskulkuja. Uusi käyttökokemus alkaakin jalostaa käyttäjien ajatusmaailmaa sekä luoda kokonaan uusia retkeilytapoja. Ja aivan varmasti tämä uudenlainen ajattelu synnyttää lähiaikoina jälleen uusia tuotteita ja ratkaisuja lumipalloefektin tavoin.

Pienien piirien voimaa

Usein tällaisen uutta luovan kehityksen alkuunpanevana voimana ovat juuri pienimuotoiset, rohkeasti uudella tavalla ajattelevat joukot sekä tee-se-itse -ihmiset uusien ideoiden toteuttajina. Alkujaan Risukeittimien kokoontumisajoina järjestettyjen tapahtumien seurauksissa voidaankin puhua jopa kollektiivisesta tuotekehityksestä – jonkinlaisesta avoimen koodin kehitystyöstä suomalaisessa retkeilykentässä.

Suomen Erätaito ry pyrkii toimintaideologiansa mukaisesti tukemaan sekä perinteiden ylläpitoa että juuri tätä uuden retkeilykulttuurin kehittymistä – ja siksi hallitusti muotoilemaan Risurallista kaikkia osapuolia palveleva Hyvän Mielen Ulkoilutapahtuman.


 Risuralli -tapahtumia järjestetään alkuvaiheessa eri muodoissaan muutamia kertoja vuodessa. Mikäli olette kiinnostuneita ideoimaan, järjestämään tai koolle kutsumaan seuraavia Risuralleja, otattehan yhteyttä meihin. Huomatkaa myös, ettei tapahtumaan osallistuminen vaadi teiltä kaikkien osa-alueiden hallitsemista ja vastuunottamista – tavoitteenamme on löytää koko ajan uusia toimijoita ja rakentaa onnistuneita tapahtumia yhteisvoimin.

Lue lisää Risurallista tai Ota yhteyttä