Risuralli vai Kokoontumisajot?

Risuralli_3-4Risukeittimien ympärillä käy kova pöhinä ja risuretkeilijät haluavat kokoontua polttelemaan erilaisissa ryhmissä ympäri Suomea. Olemme saaneet jonkin verran tiedusteluja kuka voi järjestää, missä voi järjestää ja kenelle voi järjestää risukeittimien ryhmäpolttelua.

Tästä syystä katsoimme parhaaksi avata vähän käyttämäämme terminologiaa ja selkeyttää käytäntöjä. Kannustamme kaikenlaiseen toimintaan risukeittimien ympärillä ja toivomme näiden ohjeiden auttavan omien tapahtumien järjestämisessä.

(lisää…)

Risukeittimien kokoontumisajot kiinnostavat maailmalla

Risukeittimet (engl. ”hobo stove”) tunnetaan ja niitä käytetään kaikkialla maailmassa. Nyt tieto meillä täällä kotomaassa ilmiöksi laajenneesta risukeittimien rakentelu-innostuksesta ja risukeittimillä tulistelusta on leviämässä myös maailmalle. Englanninkielinen 1st Facebook Scout Group oli kenties ensimmäinen ulkomainen fb-ryhmä, joka löysi suomalaisen ”Risuryhmän” ja kuvat siellä julkaistuista monenlaisista polttimista sekä risukeitin-tapahtumista. Risukeittimien kokoontumisajot Lue lisää…

Suomen Erätaito ry:n jäsenyydestä

Saamme paljon kysymyksiä siitä, voiko Suomen Erätaito ry:n jäseneksi liittyä. Seuraavassa avattuna yhdistyksemme toiminnan perusteita jäsenyyksien osalta.

Ote yhdistyksen päätoimialueiden kuvauksesta:

Suomen Erätaito ry:n tavoitteena on toimia mahdollisimman joustavana linkkinä maassamme jo toimivien arvokkaiden ja osaavien organisaatioiden välillä, sekä pyrkiä ohjaamaan ja opastamaan koko ulkoilu- ja eräelämän kenttää kohti yhteistä arvokasta päämäärää – erätaitojen ja retkeilykulttuurin säilyttämistä.

Yksi yhdistyksen tärkeimpiä toimialueita on eri organisaatioiden välinen toiminta ja sen tukeminen. Tässä toiminnassa yhdistys näkee tärkeäksi jokaisen jo olemassa olevan yhteisön tukemisen – eikä siksi haluakaan itse järjestäytyä uudeksi henkilöjäseniä kerääväksi yhdistykseksi muiden rinnalle.

(lisää…)

Risuralli on ensimmäinen näkyvä osa Suomen Erätaito ry:n virallista toimintaa

Risuralli on Suomen Erätaito ry:n omistama ja hallinnoima tapahtumakonsepti, jonka puitteissa ulkoilun ja retkeilyn aihepiireistä kiinnostuneet erilaiset toimijat voivat järjestää haluamallaan tavalla retkeilyaiheisen kokoontumisen.

Mitään järjestäjää kahlitsevaa byrokratiaa ei kuitenkaan tarvitse pelätä, vaan Suomen Erätaito ry:n rooli on enemmän opastaa, antaa valmiita työkaluja esim. tiedottamiseen sekä tarjota vahvaa retkeilyalan toimijoiden yhteistyöverkkoa tuomaan väriä tapahtumiin.

Jokainen järjestäjä voi siis tehdä tapahtumasta omannäköisensä. Tietyt perusperiaatteet kuitenkin ovat olemassa, ja niitä valvoo Suomen Erätaito ry:n asettama tapahtumatoimikunta. Tapahtumasta kiinnostuneita järjestäjiä pyydetään siksi ottamaan yhteyttä Suomen Erätaito ry:n työryhmään.

(lisää…)

Uusi yhdistys retkeilyä tukemaan!

Tervehdys kaikille teille jotka olette jostain syystä eksyneet näille keskeneräisille Suomen Erätaito ry:n sivuille. Tänne alamme jossain vaiheessa kasata infoa perinteisestä ja nykyisestäkin suomalaisesta retkeilykulttuurista. Varsinaisesti emme vielä itsekään tunne tämän sivuston tai itse yhdistyksen toiminnan kokonaisuutta ja lopullista muotoa – mutta kyllä se siitä aikanaan selviää, myös meille. Perusperiaate Lue lisää…