Suomen Erätaito ry – Finlands Vildmarkskunskap rf
rek.nro 212.432

Ote yhdistyksen säännöistä: 
”Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja lisätä retkeilyn harrastamista sekä ylläpitää erätaitokulttuuria. Yhdistys pyrkii tarjoamaan mahdollisimman monelle tilaisuuden retkeilykokemusten saamiseen, kehittäen samalla heidän tietojaan ja taitojaan. Yhdistyksen tavoitteena on kasvattaa retkeilijöitä ja luonnossa liikkujia omaksumaan turvallisemman ja luontoa säästävämmän mallin, joka samalla kunnioittaa vanhoja eräperinteitä.”

Suomalaisuus näkyy myös eräperinteissä

Meillä suomalaisilla on ympärillämme ainutlaatuinen luonto. Sen onneksi usein huomaammekin ja ymmärrämme sitä arvostaa. Mutta jos onnistutaan katsomaan maatamme ulkoapäin, ulkomaalaisen silmin, voidaan huomata että meillä on hallussamme myös erittäin vahva ja monilta osin myös omintakeinen erätaito- ja retkeilyperinne.

Tai on ainakin ollut. Mutta kuinkahan moni tämän päivän kouluikäinen – tai aikuinenkaan – oikeasti on esimerkiksi sytyttänyt nuotion? Kuinka moni on päässyt käymään retkellä – syönyt eväsleipiä lammen rannalla? Luonnossa liikkuminen ja siellä selviytyminen ovat olleet suomalaisen perustaitoja vuosisatojen ajan, mutta säilyvätkö nuo taidot tässä ajassa jos ei asiaan kiinnitetä huomiota?

Kokonaisuutta hahmottaen tavoitteisiin

Suomen Erätaito ry kantaa huolta tästä erä- ja retkeilytaitojen perinnöstä, ja yhdistyksen kantavana ajatuksena on toimia tämän arvokkaan immateriaalisen omaisuutemme suojelijana ja elossapitäjänä.

Maassamme on jo monia erillisiä toimijoita, joita yhdistää sama huoli ja samat tavoitteet. Suomen Erätaito ry:n tavoite ei olekaan ryhtyä uudeksi toimijaksi näiden tilalle, vaan toimia mahdollisimman joustavana linkkinä jo olemassa olevien arvokkaiden ja osaavien organisaatioiden välillä, sekä pyrkiä siten ohjaamaan ja opastamaan koko ulkoilu- ja eräelämän kenttää kohti yhteistä arvokasta päämäärää – perintömme säilyttämistä.

Perinteitä arvostaen – kehitystä seuraten

Yhdistyksen tavoitteena ei kuitenkaan ole keskittyä vain menneeseen, vaan seurata koko ulkoilu-, retkeily- ja eräelämän kenttää myös nykypäivässä. Moni perinteinen taito, väline tai retkeilytapa on saattanut unohtua tai jäädä uusien ilmiöiden varjoon aivan turhaan – usein vanhat ja hyväksi koetellut tavat ja välineet löytävät tiensä harrastajien suosioon, kun ne huomataan yhdistää nykyteknologiaan, materiaaleihin ja jopa uusiin ulkoilumuotoihinkin (ks. artikkeli risukeittimien kehitys).

Suomen Erätaito ry pyrkii olemaan mukana myös tukemassa kehitystä – mm. etsimällä erilaisia tapoja tukea kotimaista pienyrittäjyyttä ulkoilu- ja retkeilyalalla. Vahva ja erikoinen retkeilyperinteemme yhdistettynä pieniin ja innovatiivisiin toimijoihin voi hyvinkin tuottaa jotain ainutlaatuista retkeilyn kentälle – jopa vietäväksi ulkomaille.